BESPAAR (TIEN) DUIZENDEN EURO’S MET EEN BIEDINGSADVIES VAN VASTGOEDJOURNALIST WIM VAN DER KLEIJN

Home

  • Hypo-cloud: rente tot 7% voor beleggers en hypokrediet voor kopers

Steeds meer beleggers zoeken ook mogelijkheden op de hypotheekmarkt nu ze bijna geen rente meer ontvangen over hun spaargeld.
Steeds minder kopers kunnen terecht bij de banken voor een hypothecair krediet, de normen zijn veel te streng.
Waarborgfonds Hypothecair Krediet helpt beide partijen bij elkaar te brengen door beleggers te garanderen dat geldleners terug zullen betalen. Bovendien kan de belegger desgewenst zijn geld terugvragen met een korte opzegtermijn, ook daarvoor staat het Waarborgfonds garant.

Lees verder in de brochures en meldt u aan als u meer informatie wilt.

Brochure beleggers       Brochure kopers             Aanmeldingsformulier

  • Geld verdienen met eigen huis, ja, mits tegen bodemprijs gekocht.

Een eigen huis zal nog jaren weinig in waarde stijgen, dus de kosten van kopen verdien je slechts langzaam terug. Maar per saldo zal het voordelig zijn, alleen al omdat huren steeds duurder wordt en er weinig huurwoningen beschikbaar zijn. Maar dan moet je wèl de risico’s van een miskoop uitsluiten en tegen een bodemprijs inkopen!

Dat laatste kan met het biedingsadvies van Van der Kleijn. Maar het voorkomen van miskopen is een ingewikkelder verhaal. Bewustwording is daarbij belangrijk (want dat is in de mooie jaren voor 2008 nagenoeg geheel verdwenen). Zie de voorbeelden die te downloaden zijn op deze site.

Slimmer huis kopen: hoe kom je tot het scherpste bod?

Er is bijna geen andere zaak waar de prijs vele duizenden euro’s, soms tienduizenden, kan verschillen naargelang je dom of slim onderhandelt als bij een koophuis. Dat geldt juist in een marktsituatie als in 2014 geldt.

Dom is: laten blijken dat je het huis graag wil hebben, dan krijg je weinig van de vraagrijs af.

Slim is: zoveel mogelijk gegevens bij de hand hebben om de bodemprijs te kunnen bepalen die voor de verkoper nog acceptabel is.

EEN HUIS KOPEN HEEFT LEVENSLANGE CONSEQUENTIES, VOORAL FINANCIEEL, DUS HANDEL DAARNAAR!

In een markt waar kopers het voor het zeggen hebben is dat lonender dan ooit

Hoe kom je de bodemprijs te weten?

Komt een huis uit een boedel bij echtscheiding of overlijden? Hebben de verkopers financiële problemen en staat de bank te dringen en te dreigen met executie? Moet verkocht worden omdat een ander huis is gekocht? Is er wat mis met de omgeving of verandert een bestemmingsplan? Verandert bijvoorbeeld het nu nog vrije uitzicht?

Er is een reeks van factoren die enerzijds het risico van een miskoop, anderzijds de kans op een voordelige koop beïnvloeden. Maar hoe gaat in de praktijk? De aspirant koper wandelt door het huis en hij en/of zij bepalen op hun gevoel of ze het huis wat vinden en als ze enthousiast zijn doen ze een bod slechts een paar duizend euro onder de vraagprijs…

NEE DUS! Werk systematisch een lijst af waarmee je checkt hoe de zaken rond het huis ervoor staan.

Abonnees op onze adviesdienst krijgen een op maat gesneden lijst, toegespitst op het huis dat ze eventueel willen kopen. Download dit voorbeeld: Rapport Bakkerstraat

Wie zelf kadastraal onderzoek doet is al gauw naar de van belang zijnde aspecten meer dan 50 euro aan kosten kwijt.

Een biedingsadvies kost bij ons €52,50, spoedadvies €65.

Daarbij is inbegrepen:

  • Het advies, toegesneden op de woning die u wilt kopen binnen 48 uur, spoedadvies binnen 8 uur;
  • Vragen kunnen aansluitend worden gesteld via email (antwoord binnen 6 uur) of via ons skype spreekuur, van maandag t/m zaterdag tussen 17.00 en 19.00 uur. Bel of stuur een bericht via onderstaande Skype button:

Indien u wilt beschikken over de gegevens van vergelijkbare woningen in dezelfde buurt bedragen de onderzoekskosten €25 voor elke extra woning.

Over Slimmer Huis Kopen

Boek

 

‘Geld verdienen met een eigen huis’ van Van der Kleijn was midden jaren negentig een bestseller en werd gezien als een standaardwerk (ruim 400 pagina’s). O.a. ABN Amro deed er een succesvolle campagne mee met een eigen omslag (ruim 17.000 verkochte exemplaren). Eerder (in 1979) verscheen ‘Kritisch Huizen Kopen’ en deze eeuw ook nog ‘Eigen Huis in de crisis’ en ‘Appartement kopen’.

Wim

Van der Kleijn schreef ook nog ‘Rijk worden met vastgoed’ over beleggen in vastgoed in 2004. In dat boek waarschuwde hij al uitgebreid voor de risico’s met vastgoedfondsen en met commercieel vastgoed in het algemeen, die inderdaad werkelijkheid werden en na 2008 uitgroeiden tot een ware ramp voor vele beleggers en voor de vastgoedwereld..

Notaris vertelt over marktmanipulatie door makelaars

amsterdam

In Amsterdam hebben de bij de makelaars geweldig geprofiteerd van de schaarste die tot in 2008 op de koopmarkt heerste en voor eigen gewin de markt gemanipuleerd. In het nadeel van vooral kopers maar uiteindelijk ook verkopers. Aldus het verhaal van een notaris die goed… Lees meer…….

Luister naar het interview, versneld weer gegeven want de notaris wil onherkenbaar blijven.

Koopmarkt aan vooravond sprong voorwaarts door lage rente

historische rentestanden

Terwijl het deflatiespook opdoemt, dus algemeen dalende prijzen, zou het er voor de huizenmarkt weleens heel anders uit kunnen zien. Want ‘wonen’ blijft een schaars goed. Huren blijven stijgen ver boven het percentage van de algemene prijsontwikkeling.. Goede betaalbare woningen zijn er alleen in de koopsector. En door de lage rente goedkoper dan ooit! Hoge huren waren oorzaak van de enorme ‘boom’ in de jaren negentig, ook na een crisisperiode. Toen nog met hoge rente. Dit scenario kan zich dus herhalen met dubbele kracht!

Economie omlaag, huizenmarkt omhoog

Of het economisch herstel in 2015 echt doorzet wordt steeds vaker betwijfeld, o.a. door de Wereldbank, die onlangs de vooruitzichten terugschroefde. Nederland onttrekt zich daaraan bepaald niet, integendeel, lijkt door het regeringsbeleid van de afgelopen jaren zelfs het slechtste jongetje van de (westerse) klas. Zoals Colijn de crisis van de jaren dertig in de vorige eeuw verlengde door zijn strenge bezuinigingspolitiek, doen Rutte en Samsom dit nu. En dat geldt het sterkst voor de huizenmarkt, die het veel slechter deed dan in omliggende landen.

Maar ook een fout politiek beleid kan de fundamenten niet altijd vernietigen. Er is een tweedeling in de samenleving ontstaan: armen worden steeds armen door dit beleid, rijken steeds rijker, en de middenklasse met bijna allemaal een eigen huis zweeft daar tussenin. Een grote groep die na de eeuwwisseling kocht (geschat op 600.000 huishoudens) zit met een waarde onder de hypotheek.

Met bij financiële problemen door werkloosheid of dergelijke een rampzalige situatie. En ook dat verlengt de huizencrisis, want zij moeten verkopen tegen misschien te lage prijs.

Aan de andere kant groeit het legioen van huizenzoekers. Met of zonder baan. Zonder baan ben je de pineut,m want je kunt niet kopen en niet huren. Met een baan kun je op de koopmarkt terecht.

En dat aantal mensen groeit gestaag. Zij droegen bij tot het herstel op de woningmarkt in 2014.

Gedacht werd dat dit veroorzaakt werd door de verruimde schenkingsregeling (die eind 2014 afliep). Maar de laatste cijfers van de huizenmarkt getuigen van een hoog blijvende vraag via meer hypotheekaanvragen.

Hoge huren, weinig huurwoningen

De voorspellingen voor 2015 voor de huurstijging zijn dat ondanks de dreiging van deflatie de huren ook dit jaar maar weinig minder zullen stijgen dan de circa 4% in 2014. Bovendien zijn er in alle sectoren (sociaal, midden, hoog) minder huurwoningen dan er vraag naar is. De verhuurders, ook de corporaties, kunnen ongestraft hun huurverhogingen doorzetten, gesteund ook door het kabinet.

Voor veel mensen is kopen het goedkoopste alternatief. Daar zit helaas een rem op doordat een aantal niet kunnen kopen. Doordat ze teveel leningen hebben en geen hypotheek kunnen krijgen bijvoorbeeld. Of omdat de normen strenger zijn geworden.Ook heb je toch altijd een paar duizend euro eigen geld nodig (met Nationale Hypotheek Garantie kun je 102% van de koopsom krijgen, net iets te weinig om alle kosten koper te dekken).

Lage rente is de boost omhoog

Maar alle mensen die kunnen kopen, zullen dit ook in toenemende mate doen. Als ze al angst hebben voor mogelijke waardedaling, de nood is hoog. En de rente is laag! Lager dan ooit tevoren en naar het zich laat aanzien zal die alleen maar lager worden. En dat geeft de doorslag!

Als je bijvoorbeeld bij een rente van 3% over € 200.000 per maand € 500 kwijt bent (en na aftrek van het belastingvoordeel € 250 tot € 300) zullen weinigen de verleiding kunnen weerstaan. Voor dat bedrag kun je niet huren, maar zijn er wèl talloze aantrekkelijke woningen te koop!

Dat scheelt nogal met een aantal jaren geleden toen èn de prijzen hoger waren èn de rente hoger.

Dat huis van nu € 200.000 kostte toen misschien ruim boven € 250.000 en de rentelasten waren misschien 6% , dus per maand bruto € 1250! Dat is netto nog altijd € 650 tot € 700.

Die concrete cijfers gaan de huizenmarkt bepalen. Net als de aandelenmarkt op de economie vooruit loopt (we zitten met de koersen bijna op recordniveaus) zal dat ook voor de huizenmarkt gaan gelden. Het jaar 2015 en misschien nog 2016 is het jaar om als koper je slag te slaan. Daarna kan de huizenmarkt weer veranderen in een verkopers markt, waarbij je als koper moet aanschuiven en hopen dat je een bod mag uitbrengen…

Bouwkundige staat ontzettend belangrijk.

Bouwval

De bouwkundige staat van een huis is in hoge mate bepalend voor het woongenot, de energiekosten, de onderhoudslasten in de toekomst en vooral voor de prijsonderhandelingen bij koop. Al is het huis nog zo leuk, de balans kan zeer negatief worden als de bouwkundige staat slecht is. Waarschijnlijk komen nu veel huizen op de markt van spijtoptanten, mensen die in de mooie huizenjaren onzorgvuldig hebben gekocht en nu op de blaren zitten…

Val niet in dezelfde kuil! Download de bijlage.

Download bijlage

Pas extra op met appartement kopen.

appartementen

Het kopen van een appartement kent heel eigen risico’s die niet voorkomen bij het kopen van een eengezinswoning. Toch letten de meeste kopers daar niet op. Vaak gaat het goed, maar vaak ook blijken er uit onverwachte hoek hoge kosten op hen af te komen.

Het is absoluut noodzakelijk onderzoek te doen naar hoe de ‘vereniging van eigenaren’ functioneert waar dat appartement deel van uitmaakt.

Download bijgaande informatie

Download bijlage

Onderzoeken is bescherming koper.

Zoek

De koper van een huis heeft heel wat bescherming. Voorwaarde is echter dat hij of zij de juiste vragen stelt en zich goed voorbereidt. Dan kan gebruik worden gemaakt van de wettelijke ‘informatieplicht’ die de koper heeft jegens de koper over zaken die het woongenot belemmeren.

Download informatie hierover!

Download bijlage

Golf miskopen dreigt.

Miskoop

Miskopen bij auto’s worden al vele jaren bestreden, miskopen bij koopwoningen niet! En in de prachtige huizenjaren tussen pakweg 1995 en 2008 waren kopers de onderliggende partij en boden soms zelfs boven de vraagprijs! Ze durfden al helemaal niet kritisch te zijn. Vooral in die jaren zullen veel kopers een miskoop hebben gedaan. En vaak komt dat nu op de markt omdat velen van hen mede daardoor in de problemen zijn gekomen en hun huis moeten verkopen.

Vraag advies van mensen die onafhankelijk zijn en er verstand van hebben: op juridisch gebied de notaris, op technisch gebied een bouwkundige, op financieel gebied een onafhankelijk hypotheekadviseur. Dat kost vaak geld, maar dat is te beperken door een voorgenomen koop goed voor te bereiden, eventueel via een eigen makelaar (maar je moet dan weten wie echt onafhankelijk en te vertrouwen is).

Zie een paar voorbeelden van miskopen in deze download.

Download bijlage

Hypotheek eist vindingrijkheid

Hypotheek

Een hypotheek krijgen is veel moeilijker geworden, zeker als er weinig eigen geld is. Toch zijn er soms interessante mogelijkheden, zie download.

Download bijlage

Crisis huizenmarkt voorbij?

Crisis

Of de huizenmarkt weer gaat opveren weet niemand zeker. Omgekeerd: de risico’s zijn nu ook kleiner dan de afgelopen jaren. En een huis kopen is vaak de enige mogelijkheid voor veel mensen.

Lees daarover in deze download.

Huren huis wordt onmogelijk

portiekwoningen

De Woonbond meldde onlangs dat woningcorporaties hun huren verhoogden met gemiddeld ruim 22% voor nieuwe huurders. Meer dan…..

Lees meer daarover in deze download.

Download bijlage
  • ‘Goede en slechte makelaars’

Jarenlang hebben hypotheekadviseurs ongecontroleerd hun gang kunnen gaan met als gevolg dat een deel niet het belang van de klant maar eigen belang c.q. zo hoog mogelijke provisie voorop stelde. Nu is er toezicht van de AFM en een klantvriendelijker provisieregeling. Voor makelaars is er in feite helemaal geen toezicht! (Behalve bij makelaarsorganisaties erecodes en tuchtregelingen, dus: slagers die hun eigen vlees keuren…).

Niemand weet in feite welke makelaars goed of slecht zijn, d.w.z. wie jaagt er alleen maar op het vergaren van inkomen en wie stelt het belang van de woonconsument voorop?

Lees meer hierover in dit artikel: Download artikel